Udskriv

 

Der ydes tilskud til indskud og ammunition ved stævnedeltagelse.

Reglen er at det opnåede resultat skal registeres på DDS´ rangliste for at beløbet udbetales.

Beløbet udbetales til skyttens kontonr via bankoverførelse.

Beløbet er p.t. 100 kr pr. disciplin eller 75 kr + 1 æske patroner (for dem som ikke selv kan købe ammunition)

Når man har deltaget i et stævne skal man aflevere en seddel med skyttenr, kontonr og stævne ved i klubben, så vil penge blive overført når resultatet er på ranglisten.

 

 

Tilskuds og indskudsreglerne er til en hver tid underlagt klubbens økonomiske formåen og kan derfor ændre sig.

Ydelser gives kun til skytter tilmeldt som kommende fra Aabybro Skytteforening og kun til medlemmer som ikke er i restance til klubben.