Referat fra mødet med kommunen tirsdag d. 10/5-2011

 

Vi lagde ud med at som selvstændig forening, at vi ikke kunne virke som klub ved at få en ugentlig skydedag i Pandrup og at vi mente at det burde være kommunen der kontaktede Pandrup Skytteforening for at se hvilke muligheder der er for at vi kan blive etableret i deres lokaler som en selvstændig klub.

Vi er ikke og har aldrig været imod en renovering af hallen og har sagt flere gange at der snart burde gøres noget ved den udvendige side af hallen især nu hvor man har fået svømmehallen renoveret og fået bygget en ny hal.

Kommunen kunne godt forstå at vi reagerede som vi gjorde, efter de havde hørt hvad vi sagde efter de møder vi havde været med til som bruger rådet havde afholdt, da det jo kom frem at en renovering af hallen ikke berørte deres foreninger men at det kun ville gå ud over Skytteforeningen så var der ligesom ikke nogen støtte til os da de havde deres på det tørrer.

Det eneste som kommunen havde med til mødet var at de havde set og fået undersøgt om Pandrups baner var godkendt til at skyde 9mm på og det var de godkendt til og de var enig om at det var nogle meget små lokaler vi havde i forhold til Pandrup. De kunne samtidig fortælle at den renovering som skulle være i Jetsmarks Hallen ikke ville berøre Skytteforeningen.

De oplyste at der ikke var slået en eneste streg endnu til renoveringen i hallen og at der sikkert ville gå et halvt år før der skete noget i den retning.

De mente at hvis ikke der var plads til det de havde i tankerne så kunne det jo være at lokalerne kunne bruges til andre formål, eller at vi måske kunne blive hvor vi er, dette måtte tiden vise.

Vi snakkede om huset oppe i hullet og vi var godt klar over at hvis vi skulle eller kunne overtage det til at etablerer os i ville det komme til at koste en hel del penge som vi jo så skal låne og søge gennem fonde for at det kan lade sig gøre, men vi kunne godt hører på Søren Dybdal at han helst så bygningerne solgt til anden side eller at de blev solgt til kirken så det blev kirkens ejendom, i stedet for som nu hvor det hører til skolen.

Vi fik etableret en god og positiv kontakt til udvalget og vi var sikker på at der ville blive et bedre samarbejde imellem os fremover, og vi skulle nok blive orienteret om når der skete noget som krævede vores opmærksomhed på området, og kommunen var slet ikke klar over hvilke problemer og hvad det ville koste at flytte os ud af hallen eller hvad det ville koste at gøre lokalerne brugervenlig for de unge mennesker som de havde tænkt sig skulle være i kælderen i hallen.

På mødet fra kommunen var. Helle Bak Andreasen (Udvalgs formand) og Søren Dybdal Møller (næstformand)

Fra skytteforeningen var. Ove Kringelborhn (Formand) og Jan Niemann ( bestyrelsesmedlem )

Referent. Ove og Jan.