Bestyrelsen og Formanden blev genvalgt, derudover blev der valgt to ny suppleanter til bestyrelsen: Martin Ganderup og Ronni Keldgaard Nielsen.

Regnskabet blev godkendt. Det viste et fald i formuen pga af indkøb våben og trailer, men stabil indtægt.

De fremlagt forslag blev vedtaget.

Så kontigent for 2016 bliver 100 kr og gebyret for SKV 2 bliver 250 kr