Børneskydning er en sport for alle uanset om man er tyk eller tynd, høj eller lav. I femte klasse får de fleste børn mulighed for at stifte bekendskab med skydning via tilbud om skoleskydning. Her skydes der med salonriffel på 15 m bane.

Aabybro Skytteforening, som har til huse under Aabybrohallen, giver store muligheder for børn og unge til at komme og lære at skyde med våben.( Hver onsdag aften har klubben åbent - gælder ikke) for alle, der har lyst til at komme og lærer kunsten at skyde, med salonriffel eller luftriffel.

Der stilles ingen krav om, at det enkelte barn er mere eller mindre god til at skyde. Børnene får også mulighed for at komme til stævner og turneringer hvis de selv har lyst. Her møder de andre børn og unge med samme interesse, som de så kan konkurrere mod og evt. forbedre deres egne resultater.

Idrætten kræver ikke nogen form for investering, da klubben stiller udstyr til rådighed. Efter 3 prøveskydninger kræves det  dog, at man melder sig ind i klubben -  det koster 250 kr. årligt + at man betaler  for forbrug af ammunition.

Der er altid en voksen tilstede ved børneskydning, for at vejlede børnene i brug og omgang med våbnene.


barneskydning


Vi ser os selv som en meget seriøs sportsgren.